Thai Global Logistics ให้บริการลูกค้าเสนอราคาออนไลน์ พร้อมกับระบบการจองรถ​/เรือ/แอร์/ ขนส่งสินค้าด่วนทั่วไทยและทั่วโลก (AIR, SEA, COURIER, LCL, FCL, BREAK-BULK, TRUCK)/โกดังให้เช่า/พิธีการศุลกากร ง่ายๆเพียงแค่การคลิกไม่กี่ครั้ง!! ทีเหลือเราจัดการให้หมด..

นวัตกรรมใหม่, ผู้ให้บริการ, นำเข้าส่งออก, ขนส่งแบบครบวงจร

สำหรับ คนรุ่นใหม่ เพือนักธุรกิจรุ่นใหม่ ยุคดิจิตอล ในศตวรรษที่ 21 

Document/Parcel Express ส่งด่วนทั่วไทยและทั่วโลก

Call now for more info!! 021099871

OUR SERVICES:

 • Competitive FCL service contract rate (S/C), available spaces for export from Thailand to U.S. Market FMC No. (e.g. APL,ANL,Alianca,CMA,COSCO,EMC,HMM,HPL,HMS,KLINE,MSK,MOL,MSC,NYK,OOCL,YML).
 • We provide unique and comprehensive Transportation services. We have an intensive knowledge and experience in logistics activities, with a vast capability for procurement, risk management, including insurance arrangements, Freight management system, Rate Search Engine, Shipment Tracking.
 • We can manage all procurement and logistics arrangements for our customers as a reliable service provider. We have fully developed automated systems to track your shipments at every stage of transit, making sure your cargo reaches the destination safe & On Time.

Customs Specialist & Logistics Specialist Services Included:

 • International NVOCC Services.
 • Customs Specialist Licensed Approve by Thai Customs Department.
 • Customs Formalities Import and Export for Air, Sea, Land Transportation.
 • Assistance in the preparation of the required documentation.
 • Tax calculation and communications with authorities.
 • Application for Import/Export permits all Goods.
 • Customs clearance for BOI Formalities.
 • Tax refund under section 29.
 • ATA CARNET Formalities.
 • Re-export & In-transit customs process.
 • Bonded warehouses & Free Zone.
 • Warehousing, Cold Storage & Distribution.
 • Land Domestic Services with Full Container Truck (20′, 40′ cont) and Less Than Container Truck, LCL by Air, Sea, Land.
 • Specialist in Handling Project Heavy Cargo Trailer (Flatbed & Lowbed Trailer).
 • A Licensed Inland Cross Border Transportation for In-Transit Cargo to/from Laos P.D.R.
 • Transit/Transshipment to/from Thai-Laos, Thai-Myanmar, Thai-Cambodia, Thai-Malaysia.
 • Cross Border Trucking to/from:
 • Thai - Laos - Vietnam - Southern China - Shanghai, China.
 • Thai-Laos-Southern China.
 • Thai-Malaysia-Singapore.
 • Specialist in Handling Frozen/Chill Food, Fruit & Vegetables to/from Thailand by (Sea, Air, Land).

Our Integrated Activities Include the Following:

 • International Freight Forwarding (Door To Door services from/to Thailand all over the world).
 • Global Worldwide Document & Parcel Courier Express Service by DHL, FEDEX, KERRY, UPS.
 • Ship Agent, Chartering Agency, Lighter, Tug & Barge, Shipbroking.
 • Break Bulk FCL, LCL, Ro/Ro Ocean Shipping.
 • Warehousing, Cold Storage & Distribution.
 • One Stop Service for Multimodal International Transport Cross Borders
 • Domestic Transportation service with Full Truck Load (20’ & 40’ cont) / Less Than Truck Load / Loose Cargo, we also serve normal and heavy cargo trailer (Flatbed & Lowbed trailer).
 • Global Freight Air & Sea Freight Services (FCL & LCL).
 • Competitive FCL service contract rate (S/C), available spaces for export from Thailand to U.S. Market FMC No. (e.g. APL,ANL,Alianca,CMA,COSCO,EMC,HMM,HPL,HMS,KLINE,MSK,MOL,MSC,NYK,OOCL,YML).
 • We provide unique and comprehensive Transportation services. We have an intensive knowledge and experience in logistics activities, with a vast capability for procurement, risk management, including insurance arrangements, Freight management system, Rate Search Engine, Shipment Tracking.
 • We can manage all procurement and logistics arrangements for our customers as a reliable service provider. We have fully developed automated systems to track your shipments at every stage of transit, making sure your cargo reaches the destination safe & On Time.
 • By leveraging on our relationship with the Carriers and our extensive networking and facilities, Thai Global Logistics is able to provide you with the widest range of options on how your freight should be managed with the most cost-efficient ideology.
 
 • Whether you are looking for inventory management or complete international transport solutions, we direct your business ventures from the moment it is an idea, throughout the entire lifecycle of your trade lanes.
 
 • Keeping aware of market trends and conditions is what makes Thai Global the preferred logistics partner with our customers. Putting in place people with a real depth of experience for the job is what makes the company grow. Driven from the top management down to every level of the company, is a team focus on keeping our customers satisfied in every aspect of our services.
 
 • Thai Global Logistics, we set our own standard that is measured by the satisfaction of each and every customer we serve. Our dynamic team of management and employees understand the need to deliver our customers' products on time, every time. It is this very understanding that drives us to make your business a success that is the primarily key to the success of our own.

   

หากต้องการ “ราคาพิเศษ” ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรงทุกช่องทาง อีเมล์/แชท ออนไลน์/โทร ได้ตลอดเวลา 24/7 เพื่อพูดคุยหารือเกียวกับบริการที่คุณต้องการ ทางทีมงานของเราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับ นำเสนอโมเดลธุรกิจของท่านทางด้าน Logistics Solution/บริการนำเข้าส่งออกสินค้า ทั้งรถขนส่งด่วนทั่วไทยและทั่วโลก/ขนส่งรถข้ามแดน/เครื่องบิน/เรือ (FCL/LCL/COURIER/BREAK-BULK)/warehousing/เดินพิธีการศุลกากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของท่านเป็นกรณีพิเศษ ตามที่ท่านคาดหวังไว้ในปริมาณงานชิปเม้นท์ทั้งหมดของท่าน เราสามารถปรับสมดุลการให้บริการของเรา/ราคา เพื่อเข้ากับรูปแบบธุรกิจของท่านให้ได้มากที่สุด เพื่อทำให้โมเดลธุรกิจของท่านสะดวกสบายที่สุดก้าวลำนำสมัยตลอดเวลา   

บริการชิปปิ้งออกของเดินพิธีการศุลกากรและขนส่งสินค้าทั่วโลก นำเข้าส่งออกสินค้าทุกชนิด 

บริการด้านพิธีการศุลกากรของเรา :

 • พิธีการนำเข้าส่งออกทั่วไป
 • พิธีการสินค้าผ่านแดน ถ่ายลำ
 • พิธีการนำเข้าหรือส่งออกโดยใช้สิทธิ FTA ฟรีโซน คลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
 • พิธีการหลายเที่ยวเรือ
 • พิธีการสำหรับผู้ได้สิทธิส่งเสริมการลงทุน
 • พิธีการสำหรับสินค้าส่งซ่อม หรือส่งคืนกลับ
 • พิธีการเพื่อยกเว้นภาษี การขอชดเชยอากร
 • พิธีการสำหรับงานแสดงสินค้า ATA Carnet
 • พิธีการ ตามมาตรา29 /พิธีการการวางประกันเพื่อต่อสู้พิกัดหรือราคา
 • พิธีการสงวนสิทธิฟอร์มต่างๆ
 • บริการที่ปรึกษาทางด้านศุลกากร:
 • บริการให้คำปรึกษาพิกัดโดยผู้ชำนาญการ
 • บริการส่งวินิจฉัยพิกัดสินค้ากับกรมศุลกากร
 • บริการให้คำปรึกษาในการประเมินความเสี่ยง ป้องกันก่อนและหลังการตรวจปล่อย
 • บริการให้คำปรึกษาและแนะนำโมเดลสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ลูกค้าพึงจะได้รับในการลดต้นทุนด้านภาษี

ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมถึง

 • *ค่า Air/Sea Freight ขาเข้าและขาออก สามารถเช็คราคาได้ทุกท่าเรือและสนามบินทั่วโลก (ExWork, CIF, FOB)
 • * ค่าใช้จ่ายที่มีใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร และการท่าเรือแห่งประเทศไทยรวมถึงใบเสร็จจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • * ค่ารถขนส่ง (กรณีลากตู้) ค่าภาระและค่าผ่านท่ากรณีคืนตู้
 • * ค่าแรงกรรมกรและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า ขึ้นลง 
 • * ค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองแหล่งกำเนิด เช่น C/O , FROM D ,FORM E และอื่นๆ คิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • * ราคาบริการต่างๆ ไม่รวม VAT
 • ราคาค่ารถขนส่งจากโรงงานเข้าสนามบิน/ท่าเรือ หรือจากสนามบิน/ท่าเรือ เข้าโรงงาน

Thai Global Logistics Co.,Ltd. ผ่านการตรวจสอบจากกรมศุลกากร ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านตามหลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวแทนออกของ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบจรรยาบรรณของตัวแทนออกของที่มีการควบคุมตามมาตรฐานโลก เพื่อให้ได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการออกของตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกรมศุลกากรเป็นผู้กำหนด ตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ (นิติบุคล) โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของตัวแทนออกของไว้อย่างครบถ้วน เลขทะเบียนบริษัทที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนออกของกับกรมศุลกากร เลขที่ 553 บริหารงานโดยผู้ชำนาญการศุลกากร ลำดับที่ 2553 รับรองโดยกรมศุลกากร 

TGL FREIGHT MANAGEMENT

  ข้อความ ความหมาย
(1)     AGENT IATA CODE รหัสตัวแทน IATA
(2)     AIR WAYBILL ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
(3)     AIRPORT OF DEPARTURE สนามบินต้นทาง
(4)     AIRPORT OF DESTINATION สนามบินปลายทาง
(5)     ARRIVAL NOTICE ใบแจ้งว่าเรือได้มาถึง
(6)     B.A.F.(BUNKER ADJUSTMENT FACTOR) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าระวางปกติ
(7)     BERTH หมายถึงท่าเทียบเรือ
(8)     BILL OF LADING ใบตราส่งสินค้าทางเรือ
(9)     BREAK-BULK CARRIER เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนสินค้าที่เป็นหีบห่อหรือสินค้าที่เป็นชิ้น เช่น เหล็ก รถยนต์
(10)    BULK CARGO สินค้าเทกอง คือสินค้าที่ขนส่งคราวละมากๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ เช่น ปุ๋ย มันสำปะหลัง น้ำตาล ถ่านหิน
(11)  BULK CARRIER เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนสินค้าประเภทเทกองและสินค้าที่เป็นของเหลว
(12) C.A.F.(CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าระวางปกติ
(13) CARRIER สายการบินที่ทำการขนส่งสินค้า
(14) CARRIER’S AGENT ตัวแทนผู้รับขนส่งผู้ออกใบตราส่ง
(15) CFS (CONTAINER FREIGHT STATION) สถานี บรรจุ / ส่งมอบ สินค้าที่ต้นทาง ผู้ส่งออกต้องนำสินค้าไปส่งมอบให้แก่ตัวแทนสายเดินเรือ ณ ที่ทำการของตัวแทนสายเดินเรือ ซึ่งตัวแทนสายเดินเรือจะทำการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ด้วยตนเอง โดยจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่ได้รับจากผู้ส่งออกจนกระทั่งสินค้าส่งไปถึงเมืองท่าปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือจะเรียกเก็บค่าบรรจุตู้(CFS Charge) จากผู้ส่งออก ที่ปลายทาง ตัวแทนเรือจะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้นำเข้า ณ ที่ทำการหรือสถานีบริการของตัวแทนเรือ ตัวแทนเรือจะเรียกเก็บค่าเปิดตู้(CFS Charge) จากผู้นำเข้า
(16) CFS/CFS B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CFS ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CFS หรือการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ ณ ที่ทำการของตัวแทนสายเดินเรือ ผู้นำเข้าบรรทุกสินค้าไปกับรถบรรทุก
(17) CFS/CY B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CFS ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CY ผู้นำเข้าลากตู้คอนเทนเนอร์ไปขนถ่ายสินค้ายังสถานประกอบการของผู้นำเข้าเอง
(18) CHARGEABLE WEIGHT น้ำหนักสินค้าที่ใช้คำนวณค่าระวาง
(19) CHARTERER เรือจรเช่าเหมาลำที่ไม่มีการกำหนดเส้นทางและตารางเดินเรือที่แน่นอนตายตัว
(20) CLEAN ON BOARD / CLEAN SHIPPED ON BOARD เป็นคำที่ระบุใน B/L โดยทั่วไป มีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือแล้ว โดยสินค้าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย คำว่า Clean มีความหมายว่าสินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย ดังนั้น B/L ต้องไม่มี Remark หรือหมายเหตุว่าสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อย
(21) COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING ใบตราส่งสินค้า สำหรับการขนส่งหลายวิธีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทเรือ เช่นขนส่งโดยเรือแล้วไปต่อรถไฟจนถึงปลายทาง
(22) CONFERENCE หมายถึงชมรมเดินเรือ เช่นชมรมเดินเรืออเมริกาเหนือ
(23) CONSIGNEE ผู้รับตราส่งสินค้า Æ       กรณีซื้อขายโดย L/C จะระบุตามแต่เงื่อนไขใน L/C ว่า TO ORDER หรือระบุเป็นชื่อธนาคารผู้เปิด L/C Æ       กรณีซื้อขายตรงโดยไม่ผ่านธนาคารจะระบุชื่อผู้รับสินค้าโดยตรง
(24) CONSOLIDATION การรวบรวมสินค้า หรือการรวมสินค้า โดยปกติจะกระทำโดยตัวแทนของผู้ซื้อสินค้า
(25) CONTAINER AND SEAL NO. หมายเลขตู้สินค้าและหมายเลขแถบผนึกตู้สินค้า
(26) CONTAINER CARRIER เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนส่งสินค้าด้วยตู้สินค้า
(27) CONVENTIONAL VESSEL เรือเดินสมุทรแบบดั้งเดิมที่บรรทุกสินค้าลงในระวางเรือใหญ่โดยตรง
(28) CY (CONTAINER YARD) สถานี ส่งมอบ / รับมอบ ตู้สินค้าที่ต้นทาง ผู้ส่งออกต้องขอรับตู้คอนเทนเนอร์จากตัวแทนเรือเพื่อนำไปบรรจุสินค้าด้วยตนเอง ณ สถานประกอบการของผู้ส่งออกเอง ผู้ส่งออกจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จนกระทั่งสินค้าส่งไปถึงเมืองท่าปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือจะระบุใน B/L ว่า Shipper loaded and counted แต่จะไม่เรียกเก็บค่าบรรจุตู้จากผู้ส่งออกที่ปลายทาง ตัวแทนเรือจะส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ผู้นำเข้า ณ ที่ทำการหรือสถานีบริการของตัวแทนเรือ ตัวแทนเรือจะไม่เรียกเก็บค่าเปิดตู้จากผู้นำเข้า
(29) CY/CY B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CY ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CY
(30) DECLARED VALUE FOR CARRIER ราคาสินค้าที่สำแดงต่อสายการบินใน AWB
(31) DECLARED VALUE FOR CUSTOMS ราคาสินค้าที่สำแดงต่อศุลกากรใน AWB
(32) DELIVERY ORDER ใบสั่งปล่อยสินค้า
(33) DEMURRAGE CHARGE ค่าเสียเวลาของเรือ หรือค่าเสียเวลาของตู้สินค้าที่ไม่สามารถนำออกจากท่าได้ตามเวลาที่กำหนด
(34) DESCRIPTION OF GOODS รายการสินค้า
(35) DESPATCH MONEY เงินที่บริษัทเรือจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ใช้เรือเมื่อทำงานได้แล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด ส่วนใหญ่ใช้กับเรือจรเช่าเหมา
(36) DETENTION ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด
(37) DIVERSION การขอเปลี่ยนเมืองท่าปลายทางของสินค้าในระหว่างหรือก่อนการขนส่ง
(38) DOC. FEE ค่าเอกสาร
(39) DOOR TO DOOR การรับมอบสินค้าจากสถานที่ตั้งของผู้ส่งออก และส่งมอบสินค้าไปถึงสถานที่ตั้งของผู้นำเข้า
(40) E.T.A. (ESTIMATE TIME OF ARRIVAL) ประมาณการของวันที่ที่เรือจะเข้าถึงท่าปลายทาง
(41) E.T.D. (ESTIMATE TIME OF DEPARTURE) ประมาณการของวันที่ที่เรือจะออกจากท่าต้นทาง
(42) EXECUTED ON วันที่ออกใบตราส่งใน AWB
(43) FCL (FULL CONTAINER LOAD) คือการบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการนำเข้าหรือส่งออกแบบ CFS และ CY
(44) FEU (FORTY FOOT EQUIPVALENT UNIT) ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต
(45) FLIGHT/DATE เที่ยวบินและวันที่เครื่องออก
(46) FREIGHT COLLECT /PAYABLE AT DESTINATION ค่าระวางจ่ายที่เมืองท่าปลายทาง
(47) FREIGHT FORWARDER ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า
(48) FREIGHT PREPAID/FREIGHT PAID ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง
(49) GENERAL AVERAGE (G.A.) ความรับผิดชอบในการผจญภัยร่วมกันของสินค้าที่อยู่ในเรือลำเดียวกันซึ่งขนส่งมาด้วยกัน ในกรณีที่ต้องสละสินค้าบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของเรือและสินค้าส่วนที่เหลืออยู่บนเรือ
(50) GROSS WEIGHT น้ำหนักรวมของสินค้า
(51) HAZARDOUS GOODS สินค้าอันตราย
(52) HOUSE AIR WAYBILL ใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่ออกให้โดย Air Freight Forwarder
(53) I.C.D. (INLAND CONTAINER DEPOT) คือสถานีตู้สินค้าICD ที่มีพิธีการศุลกากรทั้งสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออก เรียกว่า โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.)ICD ที่มีพิธีการศุลกากรเฉพาะสินค้าขาออก เรียกว่าสถานีตรวจและบรรจุสินค้าที่เข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.)
(54) IATA CARGO AGENT ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศที่ได้รับการรับรองจากสมาคมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
(55) INLAND TRANSIT การขนส่งภายในประเทศ  จะเป็นการขนส่งเพื่อนำสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ที่เมืองท่าต้นทาง หรือการรับส่งสินค้าจากเรือใหญ่ที่เมืองท่าปลายทางก็ได้
(56) LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD) คือการบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะเป็นการนำเข้าหรือส่งออกแบบ CFS เท่านั้น
(57) LINER เรือที่มีการกำหนดเส้นทางและตารางเดินเรือที่แน่นอนตายตัวส่วนใหญ่ได้แก่เรือคอนเทนเนอร์
(58) MANIFEST บัญชีสินค้าที่บรรทุกมากับเรือ
(59) MARK & NO. เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อของสินค้า
(60) MASTER หมายถึงกัปตันเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
(61) MASTER AIR WAYBILL ใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่ออกให้โดยสายการบิน
(62) MATE’S RECEIPT ใบรับสินค้าในเบื้องต้นจากต้นหนของเรือเดินสมุทร เป็นหลักฐานที่จะนำไปให้บริษัทตัวแทนเรือออกใบตราส่งสินค้า
(63) MEASUREMENT/ GROSS WEIGHT ขนาดของหีบห่อและน้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ของสินค้า สำแดงเฉพาะยอดรวมเท่านั้น
(64) MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT ใบรับสินค้าขนส่งหลายทอดหรือหลายรูปแบบ เป็นเอกสารที่ผู้รับขนส่งออกให้แทนใบตราส่งสินค้าทางเรือ ในกรณีที่สินค้าที่รับขนส่งนั้นมีการขนส่งหลายทอด เช่นขนจากโรงงานต้นทางด้วยรถยนต์ไปต่อเรือเดินสมุทรแล้วขนส่งโดยทางรถไฟที่ปลายทางอีกทอดหนึ่งจากนั้นจึงนำขึ้นรถบรรทุกไปส่งยังสถานที่ปลายทาง เป็นต้น
(65) N.V.O.C.C. (NON-VESSEL OPERATION COMMON CARRIER) คือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่ไม่ใช่เจ้าของเรือหรือไม่มีเรือเป็นของตนเอง
(66) NOTIFY PARTY ผู้รับสินค้า หรือผู้รับโอนสิทธิ์ในสินค้าจาก Consignee
(67) NUMBER OF ORIGINAL จำนวนต้นฉบับของ B/L โดยทั่วไปจะมี 3 ใบ
(68) O.C.P.(OVERLAND COMMON POINT) สถานที่ส่งมอบสินค้าปลายทางที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน
(69) PLACE AND DATE OF ISSUED สถานที่และวันที่ที่ออกใบตราส่งสินค้า
(70) PLACE OF DELIVERY สถานที่สุดท้ายที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ อาจเป็นคลังสินค้า ณ เมืองท่าปลายทาง หรือคลังสินค้า / สถานที่ทำการของผู้ซื้อที่อยู่ในอีกเมืองหนึ่งหรือในอีกประเทศหนึ่งก็ได้
(71) PLACE OF LOADING สถานที่ต้นทางที่ส่งออก
(72) PLACE OF RECEIPT สถานที่รับสินค้าต้นทาง อาจเป็นคลังสินค้าของผู้ซื้อที่เมืองท่าต้นทาง หรือเป็นท่าเรือส่งออกที่ต้นทาง
(73) PORT OF DISCHARGE เมืองท่าปลายทาง / เมืองท่าที่ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ
(74) PORT OF LOADING เมืองท่าต้นทางที่ส่งออก
(75) PRE-CARRIER ชื่อเรือเล็กที่ขนสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ ณ เมืองท่าที่เรือใหญ่มารับขนถ่ายสินค้าจากเรือเล็กอีกทอดหนึ่ง
(76) QUANTITY AND KIND OF PACKAGES จำนวนและลักษณะหรือชนิดของหีบห่อ
(77) RATE CLASS อัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศ
(78) REQUESTED ROUTING เส้นทางเดินอากาศที่ต้องการ
(79) RO-RO CARRIER เรือเดินสมุทรชนิดที่ขนสินค้าขึ้นและลงจากเรือด้วยสายพาน เช่นเรือบรรทุกรถยนต์
(80) SERENDER BILL OF LADING ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับใบตราส่ง สามารถขอรับใบสั่งปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ
(81) SHIPPED ON BOARD เป็นคำที่ระบุใน B/L โดยทั่วไป มีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(82) SHIPPER ผู้ส่งสินค้า
(83) SHIPPING AGENT / SHIP AGENT ตัวแทนเรือ
(84) SHIPPING PARTICULAR/ SHIPPING ORDER/ SHIPPING INSTRUCTION ใบจองเรือที่ผู้ส่งออกจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อตัวแทนสายเดินเรือจะได้นำรายละเอียดต่างๆ ไปจัดทำใบตราส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก
(85) SHUOLD BE การขอแก้ไขเอกสารและบัญชีเรือ
(86) T.H.C.(TERMINAL HANDLING CHARGE) ค่าใช้จ่ายหน้าท่า หรือค่ายกตู้สินค้า
(87) TALLY SHEET เอกสารบันทึกการรับสินค้าของตัวแทนเรือ
(88) TEU (TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT) ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต
(89) THROUGH BILL OF LADING ใบตราส่งสินค้า สำหรับการขนส่งด้วยเรือตลอดเส้นทาง
(90) UN CLASSIFICATION NUMBER หมายเลขรหัสของสินค้าอันตราย ที่เป็นหมายเลขและมาตรฐานการป้องกันอันเป็นสากล
(91) V.O.C.C. (VESSEL OPERATING COMMON CARRIER) เรือเดินสมุทรที่ผู้ประกอบกิจการเป็นเจ้าของเรือด้วย
(92) VESSEL / STEAMER/ CARRIER ชื่อเรือใหญ่ที่เดินทางไปยังเมืองท่าปลายทาง
(93) VOY.NO. / VOYAGE NO. เที่ยวเรือ

Chartering: abbreviations and meanings

Abbreviation Meaning
AA Always Afloat
AAAA Always Accessible Always Afloat
AAOSA Always Afloat or Safe Aground. Condition for a vessel whilst in port
AARA Amsterdam-Antwerp-Rotterdam Area
ABAFT Toward the rear (stern) of the ship. Behind.
ABOARD On or within the ship
ABOVE DECK On the deck (not over it - see ALOFT)
ABT About
ADCOM Address Commission
ADDENDUM Additional chartering terms at the end of a charter party
AFSPS Arrival First Sea Pilot Station (Norway)
AFFREIGHTMENT The hiring of a ship in whole or part
AFT At or towards the stern or rear of a ship
AGROUND Touching or fast to the bottom
AGW All Going Well
AHL Australian Hold Ladders
AIDS TO NAVIGATION Artificial objects to supplement natural landmarks indicating safe and unsafe waters
ALOFT Above the deck of the ship
AMIDSHIPS In or toward the centre of the ship
A/N Arrival Notice - an import document send to the notify party and/or importer's broker containing all necessary arrival info for Customs clearance; normally with freight charges.
ANCHORAGE A place suitable for anchorage in relation to the wind, seas and bottom
ANTHAM Antwerp-Hamburg Range
APS Arrival Pilot Station
ARAG Amsterdam-Rotterdam--Antwerp-Gent Range
ARBITRATION Method of settling disputes which is usually binding on parties. A clause usually in a charter party
A/S Alongside
ASBA American Shipbrokers Association
ASN Advance Shipment Notice
ASPW Any Safe Port in the World
ASTERN In the back of the ship, opposite of ahead
ATA Actual time of arrival
ATD Actual time of departure
ATDNSHINC Any Time Day/Night Sundays and Holidays Included
ATFI ATFI
ATHWARTSHIPS At right angles to the centreline of the ship
ATUTC Actual Times Used to Count
AWB Air waybill
BACKLETTER Where a seller/shipper issues a 'letter of indemnity' in favour of the carrier in exchange for a clean bill of lading
BAF Bunker Adjustment Factor. A Fuel Surcharge expressed as a percentage added or subtracted from the freight amount, reflecting the movement in the market place price for bunkers.
BALE CAP. Cubic capacity of a vessels holds to carry packaged dry cargo such as bales/pallets
BALLAST Heavy weight, often sea water, necessary for the stability and safety of a ship which is not carrying cargo
BALLAST BONUS Compensation for relatively long ballast voyage
BAREBOAT CHTR. Bareboat Charter - Owners lease a specific ship and control its technical management and commercial operations only. Charterers take over all responsibility for the operation of the vessel and expenses for the duration.
BBB Before Breaking Bulk. Refers to freight payments that must be received before discharge of a vessel commences
BDI Both Dates Inclusive
BEAM The maximum breadth or the greatest width of a ship
BELOW Beneath the deck
BENDS Both Ends (Load & Discharge Ports)
BI Both Inclusive
BIMCO The Baltic and International Maritime Council
BL Bale
B/L (Bill of Lading) A document signed by the carrier which acts as a Contract of Affreightment, a receipt and evidence of title to the cargo.
BM Beam
BN Booking Note
BOB Bunker on Board
BOFFER Best Offer
BOW The forward part of a ship
BROB Bunkers Remaining on Board
BROKERAGE Percentage of freight payable to broker (by owners in c/p's) or applicable to sale or purchase
BSS Basis
BSS 1/1 Basis 1 Port to 1 Port
BT Berth Terms
BULKHEAD A vertical partition separating compartments
BUNDLING This is the assembly of pieces of cargo, secured into one manageable unit. This is relevant to items such as Structural Steel, Handrails, Stairways etc. Whilst this is a very flexible description, a rule of thumb is to present cargo at a size easily handled by a large (20 tonne) fork lift.
BUNKERS Name given for vessels Fuel and Diesel Oil supplies (Originates from coal bunkers)
BUOY An anchored float used for marking a position on the water or a hazard or a shoal and for mooring
BWAD Brackish Water Arrival Draft
CAF Currency Adjustment Factor. A fee applied to the shipping costs to compensate for exchange rate fluctuations.
CBM Cubic Metres
CBFT (or CFT) Cubic Feet
CFR (or C&F) Cost and Freight
CHART A map used by navigators
CHOPT Charterers Option
CHTRS Charterers
CIF Cost, Insurance & Freight. Seller pays all these costs to a nominated port or place of discharge.
CKD Completely knocked down
COA Contract of Affreightment - Owners agree to accept a cost per revenue tonne for cargo carried on a specific number of voyages.
CIP Carriage and Insurance paid to...
C.O. Certificate of Origin - a signed statement from a semiofficial organization certifying the origin of an export item, required by certain nations.
COACP Contract of Affreightment Charter Party
COB Closing of Business
COBLDN Closing of Business London
COD Cash On Delivery
COGSA Carriage of Goods by Sea Act
CONGESTION Port/berth delays
CONS Consumption
CNEE CONSIGNEE. Name of agent, company or person receiving consignment
COP Custom Of Port
CP (or C/P) Charter Party
CPD Charterers Pay Dues
CPT Carriage Paid To
CQD Customary Quick Despatch
CR Current Rate
CROB Cargo Remaining on Board
CRN Crane
CRT Cargo Retention Clauses, introduced by charterers based on shortage of delivered cargo because of increased oil prices
CST Centistoke
CTR Container Fitted
DA Disbursement Account
DAF Deliver At Frontier
DAPS Days all Purposes (Total days for loading & discharging)
DAMFORDET Damages for Detention. Penalty if cargo is not ready when ship arrives for working (1st day of Laycan). This is not detention which is charged for ships time on delay. If the cargo is ready there is no DAMFORDET.
DDU Delivered Duty unpaid.
DDP Delivered Duty Paid.
DECK A permanent covering over a compartment, hull or any part thereof
DEM Demurrage (Quay Rent). Money paid by the shipper for the occupying port space beyond a specified "Free Time" period.
DEQ Delivered Ex Quay
DES Delivered Ex Ship
DESP Despatch. Time saved, reward for quick turnaround- in dry cargo only
DET Detention (See DAMFORDET)
DEV Deviation. Vessel departure from specified voyage course
DFRT Deadfreight. Space booked by shipper or charterer on a vessel but not used
DHDATSBE Despatch Half Demurrage on All Time Saved Both Ends
DHDWTSBE Despatch Half Demurrage on Working Time Saved Both Ends
DISCH Discharge
DK Deck
DLOSP Dropping Last Outwards Sea Pilot (Norway)
DO Diesel Oil
DOLSP Dropping Off Last Sea Pilot (Norway)
DOP Dropping Outward Pilot
DOT Department of Transport
DNRCAOSLONL Discountless and Non-Returnable Cargo and/or Ship Lost or Not Lost
DRAUGHT (or DRAFT) Depth to which a ship is immersed in water. The depth varies according to the design of the ship and will be greater or lesser depending not only on the weight of the ship and everything on board, but also on the density of the water in which the ship is lying.
DRK Derrick
DUNNAGE Materials of various types, often timber or matting, placed among the cargo for separation, and hence protection from damage, for ventilation and, in the case of certain cargoes, to provide space in which the tynes of a fork lift truck may be inserted.
DWAT (or DWT) Deadweight. Weight of cargo, stores and water, i.e. the difference between lightship and loaded displacement.
EBB A receeding current
EC East Coast
EIU Even If Used
ELVENT Electric Ventilation
ETA Estimated Time of Arrival - the projected date and time a shipment is scheduled to arrive at its destination.
ETC Estimated Time of Completion
ETD Estimated Time of Departure - the projected date and time a shipment is scheduled to depart from the port/airport of origin.
ETS Estimated Time of Sailing
EXW Ex Works
FAC Fast as can
FAS Free Alongside Ship. Seller delivers goods to appropriate dock or terminal at port of embarkation and buyer covers costs and risks of loading
FCA Free to Carrier. A modern equivalent of FAS used in intermodal transport where goods are transferred at a nominated forwarders premises, depot or terminal but not actually on board vessel.
FCL Full Container Load - a container that is fully loaded by cargo, occupying all space, or loaded to the maximum permissable weight. It can contain cargo from multiple shippers, but normally is consigned to the same consignee. The shipment is expected to be delivered to the consignee with the shipper's seal intact.
FD (FDIS) Free Discharge
FDD Freight Demurrage Deadfreight
FDESP Free Despatch
FDEDANRSAOCLONL Freight Deemed Earned, Discountless And Non-Returnable (Refundable) Ship And Or Cargo Lost Or Not Lost
FENDER A cushion, placed between ships, or between a ship and a pier, to prevent damage
FEU Standard 40" Container, forty-foot equivalent unit, a standard size intermodal container.
FHEX Fridays/Holidays Excluded
FHINC Fridays/Holidays Included
FILO Free In/Liner Out. Seafreight with which the shipper pays load costs and the carrier pays for discharge costs.
FIO Free In/Out. Freight booked FIO includes the seafreight, but no loading/discharging costs, i.e. the charterer pays for cost of loading/discharging cargo.
FIOS Free In/Out Stowed. As per FIO, but excludes stowage costs.
FIOST Free In/Out and Trimmed. Charterer pays for cost of loading/discharging cargo, including stowage and trimming.
FIOT Free In/Out and Trimmed. As per FIOS but includes trimming, e.g. the levelling of bulk cargoes. FIOS includes seafreight, but excludes loading/discharging and stowage costs.
FIT Free In Trimmed
FIW Free In Wagon
FIXING Chartering a Vessel
FIXTURE Conclusion of shipbrokers negotiations to charter a ship - an agreement
FLATPACKING Cargo to be presented stacked and secured as an integral unit.
FLT Full Liner Terms
FMC Federal Maritime Commission
FME Force Majeure Excepted
FMS Fathoms
FO For Orders
FO (IFO) Fuel Oil/Intermediate FO
FO Free Out
FOB Free on Board. Seller sees the goods "over the ship's rail" on to the ship which is arranged and paid for by the buyer
FOFFER Firm Offer
FOG For Our Guidance
FOQ Free On Quay
FOR Free On Rail
FORCE MAJEURE Clause limiting responsibilities of the charterers, shippers and receivers of cargo.
FORE-AND-AFT In a line parallel to the keel
FORWARD Toward the bow of the ship
FOT Free On Truck
FOW First Open Water
FOW Free On Wharf
FP Free Pratique. Clearance by the Health Authorities
FR First Refusal. First attempt at best offer that can be matched
FREEBOARD The minimum vertical distance from the surface of the water to the gunwale
FRT Freight. Money payable on delivery of cargo in a mercantile condition
FREE DESPATCH If loading/discharging achieved sooner than agreed, there will be no freight money returned.
FREE EXINS Free of any Extra Insurance (Owners)
FREE OUT Free of discharge costs to owners. Includes seafreight only.
FRUSTRATION Charterers when cancelling agreement sometimes quote 'doctrine of frustration' i.e. vessel is lost, extensive delays.
FWAD Fresh Water Arrival Draft
FWDD Fresh Water Departure Draft
FYG For Your Guidance
FYI For Your Information
GA General Average
GEAR A general term for ropes, blocks, tackle and other equipment
GLS (GLESS) Gearless
GNCN Gencon (GENERAL CONDITIONS)
GN (or GR) Grain (Capacity)
GO Gas Oil
GP Grain Capacity. Cubic capacity in 'grain'
GR Geographical Rotation. Ports in order of calling
GRD Geared
GRI General Rate Increase. Used to describe an across-the-board tariff rate increase implemented by conference members and applied to base rates.
GRT Gross Registered Tonnage
GSB Good, Safe Berth
GSP Good, Safe Port
GTEE Guarantee
GUNWALE The upper edge of a ship's sides
2H Second Half
HA Hatch
HAGUE RULES Code of minimum conditions for the carriage of cargo under a Bill of Lading
HATCH An opening in a ship's deck fitted with a watertight cover
HBF Harmless Bulk Fertilizer
HDLTSBENDS Half Despatch Lay Time Saved Both Ends
HDWTS Half Despatch Working (or Weather) Time Saved
HHDW Handy Heavy d.w. (Scrap)
HIRE T/C Remuneration
HMS Heavy Metal Scraps
HO Hold
HOLD A compartment below deck in a large vessel, used solely for carrying cargo
HULL The main body of a ship
HW High Water
ICW Intercoastal Waterway : bays, rivers, and canals along the coasts (such as the Atlantic and Gulf of Mexico coasts), connected so that vessels may travel without going into the sea
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code
IMO International Maritime Organisation
IN &/OR OVER Goods carried below and/or on deck
INCOTERMS (Refer to comments in covering statement on front page A-F)
IND Indication
INTERMODAL Carriage of a commodity by different modes of transport, i.e. sea, road, rail and air within a single journey
ITF International Transport Workers Federation (Trade Unions). Complies on crewing
ISPS International Ships and Port Security System
ITINERARY Route.Schedule
IU If Used
IUHTAUTC If Used, Half Time Actually To Count
IWL Institute Warranty Limits
KEEL The centreline of a ship running fore and aft; the backbone of a vessel
 • BAREBOAT CHARTERER: Charterer gets the ship, its hull, and machinery, and must hire a crew or the services of a ship management company. By contrast, a time charterer pays for a ready-to-go vessel.
 • CHARTER PARTY: Actual document substantiating a vessel charter. There are several standard agreements, such as box time, or New York Produce Exchange (NYPE). Box time is favored more than NYPE, which dates to the 1920s and contains archaic language. Larger liner companies have their own charter parties. Most charter parties are written, though a few are oral, generally among parties whose business is well known to each other. By law, a charter party is no less valid if it has been orally rendered.
 • VOYAGE CHARTER: A charterer pays for use of a vessel to carry cargo from one designated port to another, or one port range to another. Charterer is usually responsible for stowage, discharge of cargo, and pays freight passed on vessel capacity or cargo loaded. The greatest risk is that a voyage may last longer than anticipated.
 • TIME CHARTER A charterer pay for the use of a vessel for a specified period. The charterer also provides and pays for fuel, port charges, and pilotage. The shipowner retains responsibility for navigation and most operations aboard the vessel.
 • PART CHARTER:Usually based on voyage charter party model, and occur when a shipowner cannot locate a charterer with a full load. Part charters can work well if the cargo is too large or bulky to be carried on a liner vessel, but too small to justify a full vessel charter.
 • RECAP The document transmitted when a fixture has been agreed, setting forth all of the negotiated terms and details. This is the operative document until the charter party is drawn up.
 • HIRE Charterer compensates the owner for use of a vessel. "On hire" means the ship is in service as contracted. "Off hire" means that the ship is temporarily unavailable to the charterer.
 • FIXTURE Conclusion of charter negotiations between owner and charterer, when an agreement has been reached to charter a vessel.
 • DISPONENT OWNER: Name used to describe a charterer who acts as an owner by sub-chartering a vessel, and assuming an owner’s liability to the sub-charterer.
 • FREIGHT: Compensation paid to the owner by the voyage charterer for use of a vessel. "This is sometimes confusing because the same term is used to describe the payment made by a cargo shipper to the bill of lading issuer," said Keith Heard, an admiralty attorney with the firm of Burke & Parsons in New York.
 • FIOS (FREE IN, OUT, STOWED) : It is most important to remember that the "Free" reference is viewed from the Ship Owners point of view - not the Shipper’s. Some Shippers get caught out when they read the word "Free" as they incorrectly believe that it refers to them.
 • Freight rates quoted on a FIOS basis specifically exclude all aspects relating to cargo handling operations. The ship is only responsible for expenses arising as a result of the ship calling into the port, i.e. tugs, pilots and light dues etc. Another very important consideration when booking cargo on FIOS terms is that the ship does not bear any responsibility for the speed of loading or discharging. Usually the rate agreed includes a fixed "free" period of time for loading/discharging operations, after which time a daily demurrage is incurred. Obviously this is of paramount importance where port congestion or stevedoring performance is uncertain. There are many overseas ports which fall into this category and particularly where vessel demurrage rates can vary significantly, depending on the size and type of ship nominated to undertake the particular project.
 • LINER TERMS - GENERAL STATEMENT : Liner Terms is a very ambiguous statement and can be interpreted in a variety of ways in different ports of the world and by different Ship Owners/Agents. Personally we would prefer to clearly define the extent of responsibility when quoting on this basis.
 • LINER TERMS HOOK / HOOK : Given that this is a notional point in chartering terms, this is best described as the Shipper/Receiver arranging for delivery/receival of cargo to/from directly under ships hook and the ship paying for the labour to stow the cargo in the vessels cargo holds, as well as on-board lashing & securing and provision of dunnage materials, and to discharge again over the ship’s side. Shore based stevedoring aspects remain the responsibility of the shipper/receiver, however, there are some Owners that may incorporate these costs into their LTHH rate. Once again, ask Owners to clearly define this aspect.
 • Wharfage charges/dues/taxes can be a contentious issue but are usually considered to be for the Shippers/Receivers account and there may also be many other statutory levies on cargo or freight that may apply. Many Shippers/Receivers are unaware of these additional costs and do not include them into their costing and consequently may be left with an unexpected considerable expense at the completion of a project.
 • FULL LINER TERMS : This is somewhat a vaguer term given different port practices. However, it generally implies that the freight amount provided includes both shore based and on-board stevedoring, lashing/unlashing, dunnage materials, securing/unsecuring and all costs of presenting to/receiving the cargo from the ship’s side; with the shippers/receivers just bearing the cost of discharging from/reloading to the transport, along with the usual port charges/levies/taxes etc.
 • Frequently the terms are varied at different ends of the voyage i.e. FILO (Free In/Liner Out), LIFO (Liner In Free Out) or FIFO (Free In/Free Out) etc. To be absolutely sure of all liabilities, it is always advisable to request that terms clearly and concisely indicate what is/isn’t included in your particular contract - in layman’s terms.
การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ จากรายงานของโครงการศึกษาแผนหลักการพาณิชยนาวี ของคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม รายงานฉบับสมบูรณ์ ระบุว่า ประเทศไทยพัฒนาประเทศโดยอาศัยการค้าระหว่างประเทศมาโดยตลอด มีการนําเข้าและส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกสินค้าจึงควรจะศึกษาและทําความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ดังนี้คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ได้แก่
 1. เจ้าของเรือ (SHIP OWNER)
 2. ผู้เช่าเรือ (SHIP CHARTERER)
 3. ตัวแทนสายเดินเรือ และตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (SHIPPING AGENT & FREIGHT FORWARDER)
 4. ผู้ส่งสินค้า (SHIPPER or EXPORTER)
 5. ผู้รับตราส่ง (CONSIGNEE)
 6. ผู้รับสินค้า (NOTIFY PARTY)
วิธีคํานวณ TERM OF SHIPMENT ที่สําคัญ การคํานวณค่าใช้จ่ายโดยเริ่มต้นจาก Ex-Work จนกระทั่งเป็นราคา CIF
 • Ex-Work Price + Inland Transit to Port -> FAS Loading Port
 • FAS Loading Port + Export Handling charge -> FOB Loading Port
 • FOB Loading Port + Ocean Freight -> CFR Discharging Port
 • CFR Discharging Port + Insurance -> CIF Discharging Port
 • การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)
  การขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ เป็นรูปแบบการขนส่งที่สามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วมากที่สุด เนื่องจากใช้ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แม้ว่าจะสามารถขนส่งต่อเที่ยวได้ปริมาณไม่มากนักก็ตาม   ยานพาหนะสำหรับการขนส่งทางอากาศ อากาศยาน และจากสาเหตุที่การขนส่งทางอากาศได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ปริมาณความต้องการเดินทางและการขนส่งสินค้ามีเพิ่มสูงขึ้น ผู้ให้บริการจึงต้องการอากาศยานที่มีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและสินค้ามากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของโลกในปัจจุบัน มี 2 ราย คือ โบอิ้ง (Boeing) และแอร์บัส (Airbus) มีการพัฒนาโครงสร้างของอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และพัฒนากำลังเครื่องยนต์ให้สามารถเดินทางให้เร็วขึ้นด้วยเช่นกัน   อย่างไรก็ตาม ลักษณะของอากาศยานสำหรับการบินพาณิชย์ในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายทั้งในด้านของขนาดและการออกแบบภายใน เพื่อให้สาม่ารถรองรับความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละเส้นทาง โดยอาจออกแบบให้สามารถบรรทุกได้ทั้งผู้โดยสารและสินค้า หรือออกแบบให้บรรทุกสินค้าได้เพียงอย่างเดียว   การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับการขนส่งทางทะเล กล่าวคือ มีการให้บริการทั้งในลักษณะเส้นทางประจำและการให้บริการเช่าเหมาลำดังนี้  
 • การให้บริการเที่ยวบินประจำเส้นทาง (Airline)
อาจกล่าวได้ว่าบริการขนส่งทางอากาศที่เกิดขึ้นจากความต้องการบริการเดินทางระหว่างประเทศที่สะดวก รวดเร็ว ของผู้โดยสาร และมีการจัดเตรียมพื้นที่ของอากาศยานสำหรับการขนส่งสัมภาระของผู้โดยสาร อย่างไรในบางเที่ยวบินก็มีจำนวนผู้โดยสารไม่เต็ม และการออกแบบอากาศยานในปัจจุบันสามารถเพื่มพื้นที่ในการขนส่งสินค้าได้มากขึ้น ทำให้ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศนิยมให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศในเที่ยวบินสำหรับการขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากอากาศยานมากที่สุด  
 • การให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Freight)
ในกรณีของเส้นทางที่มีปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าทางอากาศจำนวนมาก การใช้บริการขนส่งสินค้าไปกับอากาศยานที่ขนส่งผู้โดยสารเป็นหลักอาจไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการจำนวนมากจึงมีการเพิ่มเที่ยวบินสำหรับการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการสำหรับการขนส่งสินค้าในเส้นทางดังกล่าว   ปัจจุบันการให้บริการเที่ยวบินสำหรับขนส่งสินค้าโดยเฉพาะได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ หรือสายการบินจำนวนมาก มีการขยายขอบเขตของธุรกิจในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น
การขนส่งแบบ Door-to-Door การใช้ประโยชน์โดยส่วนมากของการขนส่งทางบกในการขนส่งระหว่างประเทศคือ การใช้การขนส่งในการจัดส่งสินค้าจากโรงงานผลิตไปยังท่าเรือหรือท่าอากาศยาน เพื่อใช้การขนส่งหลักไปยังประเทศปลายทาง และใช้การขนส่งทางบกสำหรับการขนส่งจากท่าเรือ ท่าอากาศยาน ไปยังสถานที่ของผู้รับสินค้า และจากการที่สินค้าโดยส่วนมากไม่สามารถขนส่งโดยการขนส่งทางเรือ ทางอากาศ ได้เพียงรูปแบบเดียว จึงกล่าวได้ว่าการขนส่งทางบกเป็นรูปแบบการขนส่งที่ทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์

ขั้นตอนการขนส่งสินค้าทางเรือ (Sea Freight)

 • ผู้นำเข้าหรือส่งออก ตรวจสอบสินค้า
 • ติดต่อบริษัทตัวแทนขนส่ง/freight forwarder  Thai Global Logistics (www.tgl-log.com)
 • นัดสถานที่รับสินค้าและจัดเตรียมเอกสาร
 • จัดส่งสินค้าและรับเอกสาร B/L or D/O

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการนำเข้า-ส่งออก ​(Sea Freight)

 • ใบขนสินค้า
 • ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading)
 • ใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery of Order)
 • บัญชีราคาสินค้า (Comercial Invoice)
 • บัญชีบรรจุหีบห่อ (Packing  List)

วิธีการคำนวณน้ำหนักสินค้าทางเรือ ​(Sea Freight)

 • ขนส่งสินค้าโดยระบบตู้คอนเทนเนอร์
 • FCL คิดค่าระวางตามจำนวนตู้
 • LCL คิดค่าระวางตามลูกบาศก์เมตร(CMB)หรือน้ำปริมาตร (Weight Ton)
​                       กว้าง x ยาว x สูง (ซ.ม.) 1,000,000

 ขั้นตอนการขนส่งสินค้าทางอากาศ ​(Air Freight)

 • ผู้นำเข้าหรือส่งออก ตรวจสอบสินค้า
 • ติดต่อบริษัทตัวแทนขนส่ง freight forwarder  Thai Global Logistics (www.tgl-log.com)
 • นัดสถานที่รับสินค้าและจัดเตรียมเอกสาร
 • จัดส่งสินค้าและรับเอกสาร Air Waybill or Delivery of Order (D/O)

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการนำเข้า-ส่งออก (Air Freight)

 • ใบขนสินค้า
 • ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybiil)
 • ใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery of Order)
 • บัญชีราคาสินค้า (Comercial Invoice)
 • บัญชีบรรจุหีบห่อ (Packing  List)

วิธีการคำนวณน้ำหนักสินค้าทางอากาศ ​(Air Freight)

 • น้ำหนักที่ชั่งได้จริง (จากสายการบิน)
 • น้ำหนักตามขนาดสินค้าคำนวณได้จาก
​                       กว้าง x ยาว x สูง (ซ.ม.) 6,000

เราให้คำปรึกษา ด้านการขนส่ง และการนำเข้าส่งออก ทั่วโลก

บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเล

 • เราให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศครบวงจรทั้งทางอากาศและทางทะเล ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งมีอยู่ 175 ประเทศทั่วโลกกว่า 4,000 บริษัท เราจึงสามารถวางแผนและหาทางออกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการขนส่งสินค้าของคุณ
 • ปัจจุบัน การนำเข้าและส่งออกสินค้า หรือ การค้าระหว่างประเทศมีการขยายตัวมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกสินค้ามีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด ทั้งในแง่ของกฎหมาย ภาษี และเอกสารต่างๆ ซึ่งหากทำไม่ถูกต้อง หรือประเมินค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านต้นทุน หรือปัญหาอื่นๆได้
 • ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้า- ส่งออกสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
 • ทาง บริษัท ไทยโกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด หรือ ThaiGlobal Logistics Co., Ltd. ยินดีให้คำปรึกษา และให้การบริการกับลูกค้าดังต่อไปนี้
  1. ให้คำปรึกษาด้านพิธีการศุลกากรทางเรือ ทั้งแบบเต็มตู้ และไม่เต็มตู้ (FCL,LCL) พิธีการศุลกากรทางอากาศ และรถข้ามแดน โดยผู้ชำนาญการศุลกากร
  2. บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้ง ทางอากาศ ทางเรือ และรถข้ามแดน เรามีตัวแทนเครือข่ายเอเจ้นท์มากกว่า 175 ประเทศทั่วโลก (Global Network).
  3. บริการรถขนส่งสินค้าทั่วประเทศไทย เรามีรถร่วมวิ่งไว้รอให้บริการมากกว่า 300 คัน ทั้ง 4ล้อ, 6ล้อ,10ล้อ และรถหัวลากห่างโลเบท พื้นเรียบ ก้างปลา และตู้เย็น.
  4. บริการแพคกิ้งสินค้าทุกประเภทเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งออก
  5. บริการคลังสินค้าและโกดังขนาดเล็กให้เช่าแบบตู้คอนเทนเนอร์20′,40’และคลังสินค้าห้องเย็น
  ขั้นตอนการประเมินค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทั้งขาเข้า และขาออก ทางเราจำเป็นต้องรบกวนให้ลูกค้าส่งข้อมูลให้ทางเราดังนี้ครับ   #การขนส่งสินค้าขาเข้า#   ที่อยู่ต้นทางของสินค้า หรือเมืองท่าต้นทาง เพื่อใช้ประเมินค่าระวางเรือข้อมูลสินค้า เช่น รูปภาพ จำนวน ขนาด น้ำหนักของกล่อง มูลค่าสินค้า หรืออินวอย (ถ้ามี) เพื่อใช้ประเมินค่าระวางเรือ ตรวจสอบภาษีขาเข้า และค่าใช้จ่ายอืนๆที่อยู่ส่งสินค้าในประเทศไทย เพื่อประเมินค่าขนส่งจากท่าเรือไปยังที่อยู่ของลูกค้า   #การขนส่งสินค้าขาออก#   ที่อยู่ต้นทางของสินค้า เพื่อประเมินค่ารถที่จะไปรับสินค้า ข้อมูลสินค้า เช่น รูปภาพ จำนวน ขนาด น้ำหนักของกล่อง มูลค่าสินค้า หรืออินวอย (ถ้ามี) เพื่อใช้ประเมินค่าระวางเรือ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที่อยู่ส่งสินค้าปลายทางในต่างประเทศ หรือเมืองท่าปลายทาง เพื่อใช้ประเมินค่าระวางเรือ   บริการนำเข้าสินค้าทั้งแบบเหมาตู้ และไม่เต็มตู้ (FCL & LCL), บริการด้านพิธีศุลกากร (ทางเรือ ทางอากาศ และทางรถข้ามแดน) กรณีต้องการขนส่งจากต้นทาง(โรงงานผู้ผลิต) แจ้งข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการคำนวนค่าขนส่ง ได้แก่
  1. ราคาสินค้าข้อมูลสินค้าทั้งหมด (Invoice & Packing list)
  2. ปริมาณสินค้า กี่ CBM หรือเต็มตู้กี่ฟุต (20′ 40′) ตู้แห้ง หรือตู้เย็นกรณีเป็นของสด
  3. ที่อยู่ต้นทางในประเทศหรือต่างประเทศ และที่อยู่ปลายทางในประเทศหรือต่างประเทศ
  4. ลูกค้ามี NSW ลงทะเบียนกับกรมศุลกากรแล้วหรือไม่
  5. ทางลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้ เพื่อความรวดเร็วในการเสนอราคา ทางเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลมาเพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย ที่สมเหตุสมผลที่สุดและเสนอกลับให้ลูกค้าในเวลาที่เร็วที่สุด
 • หากลูกค้าพึงพอใจในราคา และตัดสินใจที่จะใช้บริการกับเรา
 • “#การนำเข้าสินค้า” ทางเจ้าหน้าที่จะขอเอกสารสำคัญ ได้แก่ Packing List, Invoice และ ใบ NSW ผู้นำเข้า
 • หากลูกค้าไม่มี โปรดแจ้งด่วน เพื่อดำเนินการจดทะเบียนต่อไป (แนะนำให้แจ้งล่วงหน้า) หรือต้องการใช้เอกสาร Im/Ex license ของเราก็แจ้งได้ครับ
 • ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจองระวางเรือหรือจองไฟล์แอร์คาร์โก้
 • ดำเนินการทางด้านเอกสารและเดินพิธีการทางด้านศุลกากรทั้งต้นทางและปลายทาง และคำนวนเกี่ยวกับค่าภาษีขาเข้า ที่ลูกค้าต้องชำระในรูปแบบต่างๆ ที่ทางกรมศุลกากร ได้ระบุไว้เบื้องต้นและตรวจสอบใบอนุญาตในการขออนุญาตนำเข้าจากกรมต่างๆ
 • ดำเนินการออกของแล้วเสร็จ และจัดส่งไปยัง ปลายทาง ที่ลูกค้าต้องการ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งเอกสารต่างๆ ตามไปด้วย
 • สินค้าทั่วไป (General Cargo)
 • สินค้าอันตราย (Dangerous Cargo : DG)
 • ตู้บรรทุกสินค้าประเภทเครื่องจักร (Flat Rack Container)
 • ตู้เปิดหลังคา (Open Top Container)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Refer Container)
 • สินค้าเทกอง (Bulk Service)
 • บริการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับ (Door to Door services)
 • บริการนำสินค้าเข้ามาเพื่อส่งกลับไป (Re-Export)
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร (Logistics Consultancy)
 • บริการนำเข้าส่งออกของใช้ส่วนตัว ของใช้ในบ้าน การยกเว้นอากรและประเมินภาษี (Household & Personal Effects)
 • บริการรมยาสินค้า (Fumigation)
 • บริการประกันภัยสินค้า (Cargo Insurance)
 • บริการนำเข้าส่งออกสินค้าสำหรับใช้ในงานโปรเจ็คท์และอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (One stop services for Project Materials / Heavy Duty Equipment)
 • ราคาพิเศษค่าขนส่งทางเรือ ทั้งตู้เต็ม (FCL) และตู้รวม (LCL) (ตู้คอนเทนเนอร์) นำเข้าและส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย (USA, AUSTRALIA) (FMC CONTRACT RATE)
 • ราคาพิเศษค่าขนส่งทางเรือและทางอากาศ ทั้งตู้เต็ม (FCL) และตู้รวม (LCL) (ตู้คอนเทนเนอร์) นำเข้าจากประเทศจีน (CHINA)
 • บริการขนส่งสินค้าทางอากาศนำเข้าส่งออก ทั่วโลก
 • บริการขนส่งสินค้าทางเรือนำเข้าส่งออก ทั่วโลก
เรามีบริการรถขนส่งสินค้าที่รวดเร็วและปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับธุรกิจของคุณ เรามีรถขนส่งหลากหลายประเภทซึ่งเราสามารถจัดให้เหมาะสมกับลักษณะและจำนวนสินค้าของคุณ พร้อมทั้งบริการโหลดสินค้าเต็มคันรถบริการรถขนส่งสินค้าทั่วประเทศไทย เรามีรถร่วมวิ่งไว้รอให้บริการมากกว่า 300 คัน ทั้ง 4ล้อ, 6ล้อ,10ล้อ และรถหัวลากห่างโลเบท พื้นเรียบ ก้างปลา และตู้เย็น. คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะถูกจัดส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและตรงตามเวลา  
 • ประเภทรถสำหรับบริการขนส่งสินค้าของเรามีดังนี้
 
 • รถบรรทุก 4 ล้อ / รถบรรทุก 4 ล้อขนาดจัมโบ้
 • รถบรรทุก 6 ล้อ / รถบรรทุก 10 ล้อ
 • รถเทรลเลอร์ (ตู้ขนาด 20’DC, ตู้ขนาด 40’DC, ตู้ขนาด 40’HC, ตู้ควบคุมอุณหภูมิ REFER)
 • รถเทรลเลอร์ LOW BED สำหรับขนสินค้าที่มีขนาดสูง, รถเทรลเลอร์พื้นเรียบ FLAT BED
 • บริการขนส่งผ่านชายแดนเข้าไปยังประเทศพม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย
 
 • บริการเดินพิธีรการศุลกากรผ่านแดนและรถผ่านแดน
 
 • เราคือผู้ชำนาญการด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดน พิธีการผ่านแดนชนิดพิเศษ และพิธีการถ่ายลำไปยัง ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน ประเทศเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
 
 • ไม่ว่าสินค้าของคุณจะนำเข้ามาจากประเทศใดก็ตามสามารถขนส่งผ่านประเทศไทยเพื่อไปยังประเทศที่สามได้ เช่น ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ และมาเลเซีย โดยรถบรรทุก หรือประเทศอื่นๆ โดยการขนส่งทางอากาศหรือทางทะเล เราสามารถให้บริการจัดส่งถึงมือผู้รับ (Door-to-door service) ได้แบบเต็มคันรถทั้งตู้ขนาด 20 ฟุต หรือ 40 ฟุต
 

Thai Global Logistics ให้บริการลูกค้าเสนอราคาออนไลน์

 • พร้อมกับระบบการจองรถ​/เรือ/แอร์ (AIR, SEA LCL, FCL, BREAK-BULK, TRUCK)/
 • โกดังให้เช่า
 • พิธีการศุลกากร 
 • คำนวณต้นทุนค่าขนส่งแบบระบบออนไลน์แอพของคนรุ่นใหม่ ง่ายๆเพียงคลิ้กเท่านี้คุณก็จะทราบราคาต้นทุนค่าขนส่ง(Freight Calculator) ระยะเวลาจัดส่ง (Distance & Time) แบบคร่าวๆทั้งหมดของคุณเพื่อคำนวนต้นทุน
 • สามารถทำการบุ๊คกิ้งคาร์โก้ออนไลน์ได้เลย 
 • เว็บเรายังสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้า (Shipment Trucking) ในตู้คอนเทนเนอร์ของคุณออนไลน์ได้ในแบบเรียลไทม์
 • รวมถึงเช็คพิกัดศุลกากร (HS CODE)
 • เช็คตารางเรือแบบ (Vessel Schedule)ออนไลน์รวมไว้ที่นี้ทีเดียวจบ!!
เราคือผู้เชียวชาญในการดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก เรามีความรู้และประสบกาณ์เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากรเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่สำหรับใช้ในโปรเจ็คท์ เราจึงสามารถทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายได้แม้ว่าคุณจะไม่เคยนำเข้าหรือส่งออกสินค้ามาก่อน
 • สินค้าทั่วไป (General cargo)
 • สินค้าชนิดพิเศษสำหรับใช้ในงานโปรเจ็คท์ (Special/Project cargo)
 • อาหารและอาหารทะเลแช่แช็ง / เครื่องจักร / เครื่องสำอางค์ / อุปกรณ์การแพทย์
 • ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้าน
 • พิธีการศุลกากรผ่านแดนชนิดพิเศษไปยังประเทศลาว/พิธีการศุลกากรถ่ายลำไปยังประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา
  บริษัทไทยโกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเล เราให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศครบวงจรทั้งทางอากาศและทางทะเล ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งมีอยู่ 175 ประเทศทั่วโลกกว่า 4,000 บริษัท เราจึงสามารถวางแผนและหาทางออกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการขนส่งสินค้าของคุณ

บริษัทสวิฟท์ โลจิสติกส์ จำกัด

รถสิบล้อพ่วง รถเทรลเลอร์ รับจ้าง

รับจ้าง ขนงานดิน งานทราย งานหิน และงานแร่ ทั่วไทย ขนย้ายสินค้าทุกชนิด ทั่วไทยด้วยรถทุกชนิด 

เรามีบริการขนส่งโดยเรามีรถร่วมวิ่งงานบรรทุกไว้ให้บริการ ทั้งกระบะ 4ล้อ, 6ล้อ, 10ล้อ (ตู้ทึบและคอก), รถหัวลากเทรลเลอร์ แบบตู้แห้งและแบบตู้เย็น, 10ล้อพ่วง, รถดั๊มมาตรฐานทั้งหกล้อ สิบล้อ และ รถพ่วง, ห่างรถเทรลเลอร์ ห่างโลเบท (Low Bed) ห่างพื้นเรียบ (Flat Bed) ห่างก้างปลา (Trailer) 6ล้อ/10ล้อติดเครน (Truck Crane) มากกว่า 200 คัน ไว้คอยให้บริการขนส่ง สินค้าทั้วไปทุกประเภท งานขนส่งสินค้าหนักและใหญ่ เช่น เครืองจักร หิน ดิน และแร่ ทุกชนิด พร้อมด้วยพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญเส้นทาง และมีมารยาทการขับขี่ที่ดี ให้คุณมั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าในเวลาที่รวดเร็วและครบถ้วนปลอดภัยในการขนส่ง

  ราคาค่าขนส่ง

 • ราคาค่าขนส่งจะคิดตามระยะทางที่ไปส่ง โดยนับจากแหล่งวัสดุ
 • โดยหากเป็นรถพ่วง ราคาค่าขนส่งจะถูกกว่ารถสิบล้อ เมื่อเทียบเป็น ราคาต่อคิว หรือ ราคาต่อตัน
 • หากเป็นงานประจำที่มีการวิ่งส่งสินค้าทุกวัน การชำระเงินดี สามารถต่อรองค่าขนส่งได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา พร้อมแจ้งสถานที่จัดส่งสินค้า
 • ติดต่อ LINE ID: @tgl_logistics หรือ 02-1099871

 ยินดี รับสมัคร รถกะบะ 4ล้อ รถ 6ล้อ รถ10ล้อ รถบรรทุกดั๊ม ทั้ง รถพ่วง รถสิบล้อ รถเทรลเลอร์ ร่วมวิ่งงานกับเรา เรามีงานให้สม่ำเสมอ ค่าวิ่งราคาดี เงินออกตรงเวลา อยากให้ท่านมาร่วมเติบโตไปกับเรา อยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้อง เรามีงาน เราชวนท่านมาช่วยวิ่ง หรือหากท่านมีงานล้นมือ เรายินดีไปช่วยท่านวิ่ง อยู่ด้วยกันแบบกันเองๆ เลยครับ

บริการ รถ 10 ล้อ 18 ล้อ พ่วง รับจ้างทั่วไทย

รถ 10 ล้อ พ่วง เหมาะสำหรับการขนย้ายสินค้า หรือสิ่งของที่มีปริมาณเยอะ และน้ำหนักมาก เพราะเป็นรถขนาดใหญ่รับน้ำหนักสิ่งของได้เยอะ เช่น แร่ อิฐ หิน ดิน ปูน ทราย สินค้าโรงงาน อุปกรณ์สำนักงานที่มีขนาดใหญ่ อุปกรณ์ก่อสร้าง หรือเครื่องจักรกล เป็นต้น

รถบรรทุก 10 ล้อ ขนาดใหญ่ น้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 20 ตัน (รวมน้ำหนักรถต้องไม่เกิน 25 ตัน)

รถบรรทุก 10 ล้อ พ่วง 18 ล้อ น้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 25 ตัน (รวมน้ำหนักรถต้องไม่เกิน 50 ตัน)

รถบรรทุก 10 ล้อ พ่วง 22 ล้อ น้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 28 ตัน (รวมน้ำหนักรถต้องไม่เกิน 53 ตัน)

รถบรรทุกเทรลเลอร์ พ่วง 18 ล้อ น้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 25 ตัน (รวมน้ำหนักรถต้องไม่เกิน 45 ตัน)

รถบรรทุกเทรลเลอร์ พ่วง 22 ล้อ น้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 30 ตัน (รวมน้ำหนักรถต้องไม่เกิน 50 ตัน)

ทีมงานรถ 10 ล้อคอกพ่วงของเรา Swift Logistics Co.,Ltd.  รับบริการด้วยคุณภาพทั่วไทย

Thai Global Logistics Co.,Ltd.

34 ซอยลาดพร้าววังหิน78 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

Tel: 02-1099871, Fax: 02-040 1571, Mobile: 0808188871

E-mail : vichu@tgl-log.com

Thai Global Logistics Co.,Ltd.

“The Digital Brokers & Global Freight Management”

Customs Specialist Certified by The Customs Dept