ขอใบเสนอราคาออนไลน์ ขนส่งสินค้าทางทะเล

ขอใบเสนอราคาออนไลน์ พิธีการศุลกากร

 

สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า-ส่งออก กระทรวงพาณิชย์
สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า – ส่งออก
สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า
สินค้าห้ามนำเข้า (8 รายการ)
เครื่องเล่นเกม
ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี
เครื่องยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถจักรยนต์
ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐไลบีเรีย
ไม้ซุงและไม้แปรรูปประเภทไม้สัก ไม้ยาง และไม้ที่มีชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี
ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร
สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า (17 รายการ)
ยาเภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
สารเคลนบิวเตอรอล
สารอัลบิวเตอรอลหรือซัลบิวตามอล
ชิ้นส่วนเครื่องแต่งกายเฉพาะที่ยังไม่สำเร็จรูป
หิน
รถยนต์ใช้แล้ว
รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว
รถยนต์บรรทุกคนโดยสารที่ใช้แล้ว
เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้แล้ว
ทองคำ
เหรียญโลหะ
โบราณวัตถุ
เครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดี
เครื่องพิมพ์ร่องลึกหรือเครื่องพิมพ์อินทาลโย และเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี
เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก
เลื่อยโซ่
ปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่า 60 %
สินค้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้า (3 รายการ)
ปลาป่นชนิดโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
กากถั่วเหลือง
สินค้าเปิดตลาดตามข้อตกลง WTO (22 รายการ)
น้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง
นมผงขาดมันเนย
หัวมันฝรั่ง
หอมหัวใหญ่
กระเทียม
มะพร้าว
ลำไยแห้ง
เมล็ดกาแฟ
ชา
พริกไทย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าว
เมล็ดถั่วเหลือง
เนื้อมะพร้าวแห้ง
เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่
น้ำมันถั่วเหลือง
น้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
น้ำมันมะพร้าว
น้ำตาล
ผลิตภัณฑ์กาแฟ
กากถั่วเหลือง
เส้นไหมดิบ
สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียนประกอบการนำเข้า
น้ำมันแนฟทา
น้ำมันเบนซิน
น้ำมันก๊าด
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
ก๊าซปิโตรเลียม
เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
ไม้และไม้แปรรูปทุกชนิดรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้
ปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์
ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร

สินค้าที่มีมาตรการส่งออก
สินค้าห้ามส่งออก (6 รายการ)
o ทราย
o มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
o มาตรการคว่ำบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียและประเทศเอริเทรีย
o มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐไลบีเรีย
o มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยไซมาเลีย
o มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก (18 รายการ)
สินค้าเกษตรกรรม
§ ข้าว
§ ข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีของสหภาพยุโรป
§ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
§ กาแฟ
§ กากถั่ว
§ ไม้และไม้แปรรูป
§ ถ่านไม้
§ ช้าง
§ กุ้งกุลาดำมีชีวิต
§ ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต
§ หอยมุกและผลิตภัณฑ์

สินค้าอุตสาหกรรม
§ น้ำตาลทราย
§ ถ่านหิน
§ ทองคำ
§ เทวรูป
§ พระพุทธรูป
§ แร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ
§ สินค้ารี-เอ็กซ์ปอร์ต

สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชีประกอบการส่งออก (10 รายการ)
o ผัก และผลไม้
o ดอกกกล้วยไม้
o ลำไย
o ทุเรียน
o กุ้ง ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์
o ปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม
o สับปะรดกระป๋อง
o เครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นที่มิใช่เครื่องนุ่งห่ม
o รถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน
o เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออก

สินค้าห้ามนำเข้าและส่งออก
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
การห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และการห้ามนำเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
การห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปยังสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและการห้ามนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าและส่งออก
สารกาเฟอีน
สารโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

โดยสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์

http://www.dft.go.th/level3.asp?level2=23 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2547 4771-86 โทรสาร. 0 2547 4791-2

ขอใบเสนอราคาออนไลน์ ขนส่งสินค้าทางอากาศ

ขอใบเสนอราคาออนไลน์ รถขนส่งสินค้าข้ามแดน

ขอใบเสนอราคา คลิกที่รูปภาพได้เลยครับ !!

=======================================================================================================

บริการขนส่งสินค้าทั่วโลก นำเข้าส่งออกสินค้าทุกประเภท
บริการชิปปิ้งออกของ โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษศุลกากรและการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศทั่วโลก

 

   Thai Global Logistics Co.,Ltd. ผ่านการตรวจสอบจากกรมศุลกากร ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านตามหลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวแทนออกของ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบจรรยาบรรณของตัวแทนออกของที่มีการควบคุมตามมาตรฐานโลก เพื่อให้ได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการออกของตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกรมศุลกากรเป็นผู้กำหนด ตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ (นิติบุคล) โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของตัวแทนออกของไว้อย่างครบถ้วน เลขทะเบียนบริษัทที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนออกของกับกรมศุลกากร เลขที่ 553

เลขที่ใบอนุญาตผู้ชำนาญการศุลกากร เลขที่ 2553 (Customs Specialist Licensed Brokers No.2553) ได้รับการอบรมและรับรองคุณสมบัติโดยกรมศุลกากรไทย ที่ช่วยลูกค้าให้สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดในการนำเข้าสินค้า และควบคุมทุกกระบวนการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของกรมศุลกากร เราบริการด้วยความละเอียดรอบคอบมีความรู้ความเข้าใจจริงและจริงจังจริงใจกับลูกค้าทุกๆท่าน เราเน้นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วแน่นอน:

 

   Thai Global Logistics ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศครบวงจรทั้งทางอากาศ ทางทะเล ทางรถข้ามแดน ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งมีอยู่ 175 ประเทศทั่วโลกกว่า 4,000 บริษัท เราจึงสามารถวางแผนและหาทางออกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการขนส่งสินค้าของลูกค้าจากทุกพื้นที่ทั้วโลกด้วยความรวดเร็วและถึงที่หมายโดยปลอดภัย

 

เราให้บริการด้านพิธีการศุลกากรโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านศุลกากรและการจัดการส่งสินค้าระหว่างประเทศทั่วโลก สำหรับการนำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ที่ต้องผ่านพิธีการศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งก่อนการนำสินค้าขึ้นหรือลง เรือ/เครื่องบิน สินค้าข้ามแดนถ่ายลำและการให้บริการที่ต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น จองระวางเรือ/เครื่องบิน จัดหารถข้ามแดน จัดหารถกระบะ/รถบรรทุก/รถหัวลาก/ กระจ่ายสินค้าและให้บริการคลังสินค้าทั่วไป (Chill/Cold/Frozen and Dry Storage) และบริการคลังสินค้าปลอดอากร (Freezone Warehouse FZ) และอื่นๆเป็นต้น,

 

 • ยินดีให้คำปรึกษาวางแผนงานด้านโลจิสติกส์ ขนส่งนำเข้าส่งออกสินค้าทุกประเภท ทางเรือ/ทางเครื่องบิน/ทางรถข้ามแดน Door to Door, Door to Port, Port to Port
 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องพิกัดอากร และพิธีการต่างๆระเบียบของกรมศุลกากร และกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อย., กรมวิชาการเกษตร, กรมอุตสาหกรรม, กรมโรงงาน, และกรมอื่นๆ
 • บริการเคลียร์สินค้าขาเข้าแบบรวดเร็วภายใน 1-3 วันทำการ
 • บริการให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และกฎหมายต่างๆ ของกรมศุลกากรและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และขั้นตอนกระบวนการค้าการขายระหว่างประเทศ
 • บริการให้คำปรึกษา แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร กฎหมาย และระเบียบศุลกากร
 • บริการรับดำเนินพิธีการศุลกากร สินค้าผ่านแดน ถ่ายลำ
 • บริการเดินพิธีการนำเข้าหรือส่งออกโดยใช้สิทธิ FTA, Free-zone, คลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (BOI)
 • บริการเดินพิธีการนำเข้าหรือส่งออกเขตส่งเสริมพื้นที่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) Eastern Economic Corridor
 • บริการให้คำปรึกษาดำเนินการและจัดทำเอกสารต่างๆ ปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรและแนะนำสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรต่างๆแก่ลูกค้า วางแผนงานพิธีการศุลกากร งานคืนอากร และงานเรียกเก็บภาษีอากรชดเชยอากรต่างๆ
 • บริการดำเนินการเรื่องความถูกต้องใบอนุญาตของหน่วยงานต่างๆ สำหรับการนำเข้าและส่งออก
 • บริการให้คำแนะนำเรืองพิกัดศุลกากรและงานคดีที่เกี่ยวกับกรมศุลกากร
 • บริการให้คำแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ วางแผนอากร และเงื่อนไขการซื้อการขายสินค้าระหว่างประเทศเพื่อได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดแก่ลูกค้า
 • บริการให้คำปรึกษางานด้านโลจิสติกส์ และพิกัดศุลกากร กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง สิทธิประโยชน์ทางอากรศุลกากรสามารถให้คำปรึกษาได้ทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

 

 

"Your Total Logistics Solutions Excellence is Always Here"

 

Professionals Team, Thai Global Logistics we have a well dedicated team of professionals to take care of your shipments. “Agents First, Service Top" As the Quality Policy of Thai Global Logistics Co.,Ltd all of our staff, are well prepared to provide all our Partners and Customers Reliable & Efficient service with optimum cost saving whatever your customers cargoes, Wherever cargoes should be forwarded from/to, How the transportation ways, When cargoes ready, we always will take care for cargoes with utmost attention & staff take care of every detail, providing sound service  that meets international standards.

Thai Global Logistics offers a wide range of services all under one roof; our integrated activities include the following:

 • International Freight Forwarding (Door To Door services from/to Thailand all over the world).
 • Global Air Freight Services (Cargo Consolidation).
 • Global Sea Freight Services (FCL & LCL).
 • Global Worldwide Document & Parcel Courier Express Service by DHL, FEDEX, KERRY, UPS.
 • Import/Export Customs Clearance Service (A Company Licensed Customs Brokers No.553). 
 • Project Cargo & Heavy Lifting Equipments.
 • Break Bulk FCL, LCL, Roll on/Roll off Worldwide Services.
 • Aircraft, Lighter, Tug & Barge, Shipbroking, Chartering Agent, Ship Agent.
 • Warehousing, Cold Storage & Distribution.
 • One Stop Service for Multimodal International Transportation.
 • In-transit/Transhipment Between Thai-Laos, Thai-Myanmar, Thai-Cambodia, Thai-Malaysia.
 • Cross Border Road Transport Agency Two-Way Traffic Thai-Laos-Vietnam-China, Thai-Malaysia-Singapore.
 • Industrial Machinery Packaging.
 • Specialist in Handling Frozen/Chill Food, Fruit and Vegetables to/from TH.
 • Competitive ocean freight and available space from China/TH, TH to Australia, New Zealand, PNG, Market.
 • Competitive LCL&FCL service contract rate (FMC) and available spaces export to/from U.S.A. Market.